Kuulutukset

Kuulutus Kovanen Esa Kirmaselkä 2019

Kuulutus Savon Kuljetus Oy UIMI

Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu antaa maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n nojalla päätöksen seuraavassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupa-asiassa (rakentamisen suunnittelutarveratk...

Julkipanokuulutus pdf-tiedostona

Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätöksen seuraavassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupa-asiassa (rakentamisen poikkeamislupa): — A...

Lupa- ja valvontajaoston kokous 21.2.2019 § 14                      Oikaisuvaatimus poikkeamispäätöksestä, kiinteistö Surmakallio 491-487-3-191 MUUTOKSENHAKUOHJEET (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 ...

Päätöskuulutus pdf-tiedostona

Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätöksen seuraavassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupa-asiassa (rakentamisen poikkeamislupa): — O...

Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelussa (Maaherrankatu 9-11, 3. kerros) ja virastotalon asiointipisteessä (Maaherrankatu 9-11, katutaso) pidetään julkisesti nähtävillä 14.2. – 18.3.2019 seuraavat...