Kuulutukset

 KATUSUUNNITELMIA NÄHTÄVILLÄ Katusuunnitelmaehdotukset Vanha Otavantie ja klv välillä Rautatiesilta – Kiertoliittymä, Otavankatu ja klv välillä kiertoliittymä – Yrittäjänkatu, Johtokatu ja klv väli...

Julkipanolista 5.11.2019

Mikkelin kaupunki antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätökset seuraavissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupa-asioissa (rakentamisen poikkeamislupia): — Rantasaunan rakentam...

Mikkelin kaupunki antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätökset seuraavissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupa-asioissa (rakentamisen poikkeamislupia): — Entisen saharakennuk...

Maa- ja kalliokiviaineksen ottaminen_Mikkelin kaupunki

25.10.2019Ajoneuvosiirrot
Kuulutus ajoneuvosiirroista 25.10.2019