Kuulutukset

Julkipanolista 2.5.2018

Kuntalain 142 §:n mukainen kuulutus: Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen 18/0115/4 Päätös antopäivä ja nro: 25.4.2018 01910/16/2207 Asia: Kunnallisvalitus, virkasuhteen irtisanominen h...

  Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätöksen seuraavassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupa-asiassa (rakentamisen poikkeamislupa): —...

Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätöksen seuraavassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupa-asiassa (rakentamisen poikkeamislupa): — R...