Kuulutukset

KUULUTUS Mikkelin seudun ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 17.10.2018 §:ssä 95 Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen päätöksen koskien maa- ja kiviainesten ottoa sekä ympäristönsuojelu...

KUULUTUS Mikkelin seudun ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 17.10.2018 §:ssä 94 Maa-aineslain (555/198) 4 §:n mukaisen päätöksen koskien kiviaineksen ottoa sekä ympäristönsuojelulain (527/...

KUULUTUS Mikkelin seudun ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 17.10.2018 §:ssä 93 Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen päätöksen koskien maa- ja kiviainesten ottoa sekä ympäristönsuojelul...

Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätöksen seuraavassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupa-asiassa (rakentamisen poikkeamislupa): — L...

Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätöksen seuraavassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupa-asiassa (rakentamisen poikkeamislupa): — A...

KUULUTUS Ristiinan riistanhoitoyhdistys hakee ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa Kiviharjun ampumaradan toiminnan jatkamiselle Mikkelin Ristiinan Parkatniemen kylässä kiinteistöll...

 Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätöksen seuraavassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupa-asiassa (rakentamisen poikkeamislupa): — ...

 Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätöksen seuraavassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupa-asiassa (rakentamisen poikkeamislupa): — ...

Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätöksen seuraavassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupa-asiassa (rakentamisen poikkeamislupa): — L...