Kuulutukset

Mikkelin Puhelin Oyj on jättänyt seuraavan poikkeamislupahakemuksen maston rakentamiseksi: Lentokentänkatu 1 (491-407-3-7), 32 m korkea vapaasti seisova masto ja 8 neliön laitetila. Asiakirjat...

Kunnallisasiaa koskeva valitus

KUULUTUS Maanrakennus Tikka Ky hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista maa-aineslupaa Laukan sora-alueelle Mikkelin Ristiinaan,kiinteistölle 491-559-3-0.  Ottamisalueen pinta-ala 2,63 ha. Alueelta ...

Katusuunnitelmat

Johtava rakennustarkastaja on tehnyt oheiset lupapäätökset 30.10.2017. Kuulutus pdf-tiedostona

Johtava rakennustarkastaja on tehnyt oheiset lupapäätökset 23.10.2017 Kuulutus pdf-tiedostona