Kuulutukset

Kuulutus pdf -versiona

Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätöksen seuraavassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupa-asiassa (rakentamisen poikkeamislupa): — V...

JULKIPANO LUPA- JA VALVONTAJAOSTON PÄÄTÖKSESTÄ 11.12.2018 / § 48: Poikkeamislupa kiinteistölle 491-4-18-5, Pankalamminkatu 2b / Asunto Oy Mikkelin Melodia / FH Invest Oy MUUTOKSENHAKUOHJEET (Maank...

Kuulutus ajoneuvosiirroista 11.12.2018