Kuulutukset

Kuulutus koskien maa-aineslain mukaisen luvan muuttamista / Mikkelin Autokuljetus Oy, Häyrylä 2020
Kuulutus Mäntyharjun Moottorikerhon meluilmoituksesta Mäntyharjun Moottorikerhon ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta
Mikkelin kaupungin virastotalon asiointipisteessä (Maaherrankatu 9-11, katutaso) pidetään julkisesti nähtävillä 11.11 – 14.12.2020 seuraava asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus. Se on lue...
Kuulutus ehdotuksesta Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027 Ehdotus Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027
Kuulutus ehdotuksesta Vuoksen sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022-2027
Julkinen kuulutus Maa-aineslupa Metsälä Maarakennus Vanonen
Julkinen kuulutus maa-aineslupa Kaijankangas Savon Kuljetus Oy
Edellinen sivuSivu 2Seuraava sivu