Kuulutukset

Kuulutus päätöksestä pdf-tiedostona

Mikkelin kaupunki antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätöksen seuraavassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupa-asiassa (rakentamisen poikkeamislupa): — Omakotitalon ja rantas...

Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelussa (Maaherrankatu 9-11, 3. kerros) ja virastotalon asiointipisteessä (Maaherrankatu 9-11, katutaso) pidetään julkisesti nähtävillä 22.8. – 23.9.2019 seuraava ...

Seuraavat Mikkelin kaupunginvaltuuston 17.6.2019 päätökset ovat saaneet lainvoiman: Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava 2040 (§ 75, pois lukien kiinteistö 491-402-5-50 Papinmaa II/ Mikkelin kaup...

Mikkelin kaupunki antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätöksen seuraavassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupa-asiassa (rakentamisen poikkeamislupa): — Lomarakennuksen muutta...

Seuraavat Mikkelin kaupunginvaltuuston 20.5.2019 päätökset ovat saaneet lainvoiman: Asemakaavan muutos 20. kaupunginosan (Tusku) rautatie-, katu- ja puistoalueita / Tehtaanpuisto (§ 44) Asemakaava...

Mikkelin kaupunki antaa maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n nojalla päätöksen seuraavassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupa-asiassa (suunnittelutarveratkaisu): —- Omakotitalon ja talousra...