Kuulutukset

Johtava rakennustarkastaja on tehnyt oheiset lupapäätökset 19.3.2018

Mikkelin kaupunginvaltuusto kokoontuu 19.3.2018 klo 17 kaupungintalolla kaupunginvaltuuston istuntosalissa. Kokouksessa käsitellään esityslistalla nro 3/2018 mainitut asiat.   Kokouksen esityslista...

KUULUTUS Mikkelin seudun ympäristölautakunnan kokouksesta 8.3.2018 laadittu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä 12.3.2018 Mikkelin kaupungin kirjaamossa, Maaherrankatu 9 – 11, 50100 Mikkeli, k...

Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätökset seuraavissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupa-asioissa (rakentamisen poikkeamislupia): —...

Johtava rakennustarkastaja on tehnyt oheiset lupapäätökset 5.3.2018. Kuulutus pdf-tiedostona