Kuulutukset

  Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätökset seuraavissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupa-asioissa (rakentamisen poikkeamislupia):...

  Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätöksen seuraavassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupa-asiassa (rakentamisen poikkeamislupa): —...

Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätöksen seuraavassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupa-asiassa (rakentamisen poikkeamislupa): — R...

Katusuunnitelmaehdotus Savilahdenkadun klv välillä Mikonkatu – Maaherrankatu (Kaukolan kaupunginosa), Valkoviklonkatu (Launialan kaupunginosa), Porrassalmentien klv muutos (Moision kaupunginosa) Ki...

Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätökset seuraavissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupa-asioissa (rakentamisen poikkeamislupia): —...

Johtava rakennustarkastaja on tehnyt oheiset lupapäätökset 19.3.2018

Mikkelin kaupunginvaltuusto kokoontuu 19.3.2018 klo 17 kaupungintalolla kaupunginvaltuuston istuntosalissa. Kokouksessa käsitellään esityslistalla nro 3/2018 mainitut asiat.   Kokouksen esityslista...

KUULUTUS Mikkelin seudun ympäristölautakunnan kokouksesta 8.3.2018 laadittu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä 12.3.2018 Mikkelin kaupungin kirjaamossa, Maaherrankatu 9 – 11, 50100 Mikkeli, k...