Kuulutukset

Johtava rakennustarkastaja on tehnyt oheiset lupapäätökset 16.10.2017. Kuulutus pdf-tiedostona

Puulaan laskevien koskien kalataloudellinen kunnostus. Kuulutus pdf-tiedostona

Kovalansuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa Kuulutus pdf-tiedostona

Ympäristöpäällikkö / Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on tehnyt seuraavan päätöksen koskien ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta § 27 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tila...

Aluehallintoviraston kuulutus. Kuulutus pdf-tiedostona.

Muutoksen hakuohjeet oikaisuvaatimus (Maankäyttö- ja rakennuslaki § 187). Kuulutus pdf-tiedostona.
Edellinen sivuSivu 6Seuraava sivu