Avustus asumisneuvontatoimintaan

Vuonna 2018 ARA myöntää 900 000 euroa asumisneuvontatoimintaan, mikäli eduskunta osoittaa vuoden 2018 talousarviossa tarkoitukseen määrärahavaltuuden. Vuoden 2018 määrärahaa haetaan ajalla 1.12.2017 – 15.1.2018.

Avustus voidaan myöntää erityistä tukea asumisessaan tarvitsevien tukemiseksi.  Toiminnalla voidaan vähentää vuokraveloista ja häädöistä aiheutuvia kustannuksia. Avustusta voidaan myöntää asumisneuvontatoimintaan, joka tukee pitkäaikaisasunnottomien, maahanmuuttajien, mielenterveyskuntoutujien, syrjäytymisuhan alaisten nuorten, perheiden ja ikääntyneiden asumista.

Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa.

Järjestön tai yhteisön tulee liittää hakemukseen kunnan lausunto. Lausuntopyyntö toimitetaan osoitteella Mikkelin kaupunki, asumisen ja toimintaympäristön palvelualue  PL 33, 50101 Mikkeli.  Lausuntopyyntö on toimitettava kaupungille viimeistään 8.1.2018 kello 15 mennessä.

Lisätietoja ARAn sivuilta

Mikkelissä 1.12.2017