Etelä-Savon ELY-keskus on antanut päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta Lastaajankatu 3, Mikkeli

ILMOITUS KUULUTUKSESTA 

Asia: 
Etelä-Savon ELY-keskus on antanut 31.07.2020 ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta. Asian diaarinumero on ESAELY/189/2017. Vapo Oy:lle annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista osoitteessa Lastaajankatu 3, 50100 Mikkeli.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito: 

Etelä-Savon ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat nähtävillä 31.7. – 7.9.2020 välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset > valitse aluevalinnasta Etelä-Savo.

Linkki kuulutukseen: 
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/39987574/Kuulutus%2C%20pima-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%2C%20Pursiala+Mikkeli/158c513a-e403-4813-9880-77b3d764b678

Linkki päätökseen: 
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/39987574/PIMA-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%2C%20Pursiala%2C%20Mikkeli/2b090def-0530-4da4-8f2e-96cef6c88e70