Etelä-Savon pelastuslautakunnan 19.9.2019 pidetäyn kokouksen pöytäkirja nähtävillä

Etelä-Savon pelastuslautakunnan 19.9.2019 kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään kunnissa yleisesti nähtävillä keskiviikkona 25.9.2019

Pöytäkirja liitteineen on ladattavissa Mikkelin kaupungin www- sivuilla osoitteessa: http://mikkeli.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/EtelaumlSavon_pelastuslautakunta/Kokous_1992019