Julkipano, rakentamisen poikkeamislupa

Mikkelin kaupunki antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätöksen seuraavassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupa-asiassa (rakentamisen poikkeamislupa):

Lomarakennuksen rakentaminen kiinteistölle Peippola 491-467-6-36

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 19.11.2020, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 3.12.2020 klo 16 mennessä

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue