Julkipano / Rakentamisen poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Mikkelin kaupunki antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätöksen seuraavassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupa-asiassa (rakentamisen poikkeamislupa):

Ulkorakennuksen rakentaminen kiinteistölle Pihlava 491-419-1-159

——–

Mikkelin kaupunki antaa maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n nojalla päätöksen seuraavassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupa-asiassa (suunnittelutarveratkaisu):

—-

Teleliikennemaston rakentaminen kiinteistölle 491-417-1-884

Nämä päätökset on annettu julkipanon jälkeen 5.6.2019, jolloin niiden on katsottu tulleen asianosaisten tietoon.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 19.6.2019 klo 15 mennessä

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue