Julkipano, rakentamisen poikkeamislupapäätöksiä

Mikkelin kaupunki antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätökset seuraavissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupa-asioissa (rakentamisen poikkeamislupia):

Lomarakennuksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi ja grillikodan rakentaminen kiinteistölle Koivikko 391-532-4-12

—-

Lomarakennuksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi kiinteistöllä Kesäpesä 491-428-4-33

Nämä päätökset annetaan julkipanon jälkeen 16.4.2021, jolloin niiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 29.4.2021 klo 16 mennessä

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue