Julkipano / Rakentamisen poikkeamislupia

Mikkelin kaupunki antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätöksen seuraavissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupa-asioissa (rakentamisen poikkeamislupia):

Rantasaunan rakentaminen kiinteistölle Männistö 491-452-2-21

Lomarakennuspaikan muuttaminen pysyvän asumisen rakennuspaikaksi kiinteistöllä Särkijärvenranta 491-402-1-161

—-

Nämä päätökset annetaan julkipanon jälkeen 4.12.2019, jolloin niiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 17.12.2019 klo 15 mennessä

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue