Julkipano / Rakentamisen poikkeamislupia

Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätökset seuraavissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupa-asioissa (rakentamisen poikkeamislupia):

Autotallin/varastorakennuksen rakentaminen kiinteistölle Kotiranta II 491-545-2-71 / Härkänen Tapani (MliDno-2019-115)

Vedenpuhdistamon tulopumppaamon rakentaminen kiinteistölle 491-16-1-2, Pursialankatu 2 / Mikkelin kaupunki, Vesiliikelaitos (MliDno-2018-128)

Lomarakennuksen muuttaminen pysyvän asumisen rakennukseksi kiinteistölle Lassila 491-421-3-28 / Puolakka Seija ja Pekka (MliDno-2018-2461)

—  

Varastorakennuksen rakentaminen kiinteistölle 491-13-34-2, Ketunniementie 11 / Paakkanen Esa (MliDno-2018-2459)

Mikkelissä 9.1.2019

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue

Kaupunkisuunnittelupalvelut

Tämä julkipano on ollut yleisesti nähtävänä kaupungin ilmoitustaululla 9.1. – 23.1.2019 mainitut päivät mukaan lukien.