Julkipano, rakentamisen poikkeamislupia

Mikkelin kaupunki antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätökset seuraavissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupa-asioissa (rakentamisen poikkeamislupia):

Omakotitalon ja maalämpökaivon rakentaminen kiinteistölle Lomakivi 491-429-1-28

Saunarakennuksen muuttaminen lomarakennukseksi kiinteistöllä Metsäranta 491-470-1-141

Nämä päätökset annetaan julkipanon jälkeen 30.7.2020, jolloin niiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 13.8.2020 klo 15 mennessä

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue