Julkipano, rakentamisen poikkeamislupia

Mikkelin kaupunki antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätökset seuraavissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupa-asioissa (rakentamisen poikkeamislupia):

Poikkeaminen pysäköintialueen (LPA 1-1) määräyksistä ja määräalan osoittaminen naapurikiinteistölle/ kiinteistö 491-5-3-836 ja määräalat kiinteistöistä 491-5-1-835 ja 491-5-3-8

Lomarakennuksen ja talousrakennuksen rakentaminen kiinteistölle Uusi-Hulikka 491-526-5-10

Nämä päätökset annetaan julkipanon jälkeen 6.5.2021, jolloin niiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 20.5.2021 klo 16 mennessä

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue