Julkipano / Rakentamisen poikkeamislupia

Mikkelin kaupunki antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätökset seuraavissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupa-asioissa (rakentamisen poikkeamislupia):

Talousrakennuksen (autosuoja/varasto) rakentaminen kiinteistölle Kaukaranta 491-411-38-28

Aittarakennuksen rakentaminen kiinteistölle Kivelä 491-460-5-0

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen 11.4.2019, jolloin sen on katsottu tulleen asianosaisten tietoon.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 24.4.2019

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue