Julkipano / Rakentamisen poikkeamislupia

Mikkelin kaupunki antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätökset seuraavissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupa-asioissa (rakentamisen poikkeamislupia):

Mittarikatoksen ja maanalaisen polttoainesäiliön sijoittaminen kiinteistölle 491-10-72-1

Hygieniointiyksikön ja kaasuvaraston rakentaminen olevan biokaasulaitoksen yhteyteen kiinteistölle 491-451-20-4

Nämä päätökset on annettu julkipanon jälkeen 6.6.2019, jolloin niiden on katsottu tulleen asianosaisten tietoon.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 20.6.2019 klo 15 mennessä

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue