Kaava nähtävillä / Sairaalan pohjoisosa

Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelussa (Maaherrankatu 9-11, 3. kerros) ja virastotalon asiointipisteessä (Maaherrankatu 9-11, katutaso) pidetään julkisesti nähtävillä 19.9. – 21.10.2019 seuraava ehdotus. Se on luettavissa myös Mikkelin kaupungin nettisivuilla www.mikkeli.fi -> Päätöksenteko -> Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset -> Kaupunginhallitus 9.9.2019 § 351.

Asemakaavan muutosehdotus koskien Mikkelin kaupungin 2. kaupunginosan (Maunuksela) kortteleita 6, 14, 18 ja katu-, puisto- ja vesialueita sekä 8. kaupunginosan (Rokkala) puistoaluetta/ Sairaalan pohjoisosa. Mahdolliset muistutukset em. ehdotuksesta pyydetään toimittamaan osoitteella Mikkelin kaupunginhallitus, PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli tai sähköpostitse kirjaamo@mikkeli.fi viimeistään 21.10.2019 klo 15 mennessä.

Mikkelissä 19.9.2019

MIKKELIN KAUPUNGINHALLITUS