Kaavoja lainvoimaiseksi

KAAVOJA LAINVOIMAISEKSI

Seuraavat Mikkelin kaupunginvaltuuston 21.5.2018 päätökset ovat saaneet lainvoiman:

  1. Ecosairilan asemakaava ja asemakaavan muutos (41 §)
  2. Mikkelin kaupungin 10. kaupunginosan (Tuppurala) korttelia 1 koskeva asemakaavan muutos / Graanin ranta (42 §)

 

Mikkelissä 12.7.2018

MIKKELIN KAUPUNGINHALLITUS