Kaavoja nähtävillä

Mikkelin kaupungin virastotalon asiointipisteessä (Maaherrankatu 9-11, katutaso) pidetään julkisesti nähtävillä 12.1.2022-14.2.2022 seuraavat kaavamuutosehdotukset. Ne ovat luettavissa myös Mikkelin kaupungin nettisivuilla www.mikkeli.fi -> Päätöksenteko -> Kaupunginhallitus -> Esityslistat ja pöytäkirjat, 20.12.2021, ao. pykälä.

  1. Sairilan rantaosayleiskaavan muutos 491-434-29-25 (osa) / Huhtilammen palsta (§ 550)
  2. Sairilan rantaosayleiskaavan muutos / Tertin kartano ja Ylimmäisen järven alueet (§ 551)

Mahdolliset muistutukset em. ehdotuksista pyydetään toimittamaan osoitteella Mikkelin kaupunginhallitus, PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli tai sähköpostitse kirjaamo@mikkeli.fi viimeistään 14.2.2022 klo 16 mennessä.

Mikkelissä 12.1.2022

MIKKELIN KAUPUNGINHALLITUS