Kaavoja nähtävillä

Mikkelin kaupungin virastotalon asiointipisteessä (Maaherrankatu 9-11, katutaso) pidetään julkisesti nähtävillä 20.5. – 20.7.2020 seuraavat asemakaavan muutosehdotukset/luonnokset. Ne ovat luettavissa myös Mikkelin kaupungin nettisivuilla www.mikkeli.fi -> Päätöksenteko -> Kaupunginhallitus -> Esityslistat ja pöytäkirjat, 11.5.2020, ao. pykälä.

  1. Asemakaavan muutosluonnokset 9. kaupunginosan (Lähemäki) korttelit 97 ja 103 sekä katu- ja pysäköintialueet / Saksalan aukio (§ 155)
  2. Asemakaavan muutosehdotus 4. kaupunginosa (Kaukola) / Pankalampi I (§ 156)
  3. Asemakaavan muutosluonnos koskien 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin osan 13 tontteja 1018, 2018 ja 3018 / Suomen Pankki (§ 157)
  4. Asemakaavan muutosehdotus 4. kaupunginosan (Lehmuskylä) kortteli 15, tontti 16 / Pihlajatie 12 (§ 158)

Mahdolliset muistutukset em. ehdotuksista/luonnoksista pyydetään toimittamaan osoitteella Mikkelin kaupunginhallitus, PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli tai sähköpostitse kirjaamo@mikkeli.fi viimeistään 20.7.2020 klo 15 mennessä.

5.  Korpijärven ym. rantaosayleiskaavan muutosehdotus tilalle Lahtela 491-417-23-1 (§ 159) pidetään julkisesti nähtävillä ajan 20.5.-22.6.2020.

Sitä koskevat mahdolliset muistutukset pyydetään toimittamaan 22.6.2020 klo 15 mennessä kuten edellä on mainittu.

Mikkelissä 20.5.2020

MIKKELIN KAUPUNGINHALLITUS