Kaavoja nähtävillä, Metsä-Sairila ja Yövesi-Louhivesi

Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelussa (Maaherrankatu 9-11, 3. kerros) ja virastotalon asiointipisteessä (Maaherrankatu 9-11, katutaso) pidetään julkisesti nähtävillä 18.1. – 19.2.2018 seuraavat ehdotukset. Ne ovat luettavissa myös Mikkelin kaupungin nettisivuilla www.mikkeli.fi -> Päätöksenteko -> Kaupunginhallitus -> Esityslistat ja pöytäkirjat, 8.1.2018, ao. pykälä.

  1. Mikkelin kaupungin 81. kaupunginosan (Metsä-Sairila) osaa korttelia 1 sekä osaa suojaviher- ja tiealueesta koskeva asemakaavan muutos ja asemakaava / EcoSairila (§ 9)
  2. Yöveden-Louhiveden alueen rantaosayleiskaavan muutos, tila Pien-Toijola 491-561-2-16 (osa) (§ 8)

Mahdolliset muistutukset em. ehdotuksista pyydetään toimittamaan osoitteella Mikkelin kaupunginhallitus, PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli tai sähköpostitse kirjaamo@mikkeli.fi viimeistään 19.2.2018 klo 16 mennessä.

Mikkelissä 18.1.2018

MIKKELIN KAUPUNGINHALLITUS