Kaivoslain mukainen varausilmoitus ja päätös 3.9.2020 / FinnAust Mining Finland Oy