Kuulutus hakemuksesta maa-aineslupaan Pertunmaan Hartolan kylässä Hallikangas tilalle

KUULUTUS

Maatalousyhtymä JJKM Toivonen hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista maa-aineslupaa Pertunmaan kunnan Hartolan kylässä sijaitsevalle tilalle Hallikangas (588-402-1-487).

Kyseessä on olemassa olevan maa-ainesten ottamistoiminnan jatkaminen. Lupaa haetaan kymmenen vuoden ajalle.

Ottoalueen kokonaispinta-ala on noin 1,2 ha. Alueelta suunnitellaan otettavaksi maa-aineksia (hiekkaa ja soraa) 52 000 m3 ktr.

Asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi ja erikseen sopien puh. 044 794 5331 Mikkelin seudun ympäristöpalvelut -yksikön Mäntyharjun toimipaikassa, os. Sairaalantie 5, Mäntyharju 1.8. – 7.9.2020 välisenä aikana.

Hakemuksesta saavat ne, joiden oikeutta tai etua lupa-asia saattaa koskea (asianosaiset), tehdä muistutuksen viimeistään 7.9.2020 sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi, osoitteella Mikkelin seudun ympäristölautakunta, PL 33, 50101 Mikkeli tai sähköpostitse ymparistopalvelut@mikkeli.fi. Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää mielipiteitään asiasta.

Lisätietoja hakemuksesta saa ympäristötarkastajalta, puh. 044 794 5331.
 

Mikkelissä 31.7.2020
 

Mikkelin seudun ympäristölautakunta