Kuulutus rakennuslupahakemuksesta maston rakentamiseksi Karilantie 2d, Mikkeli

Rakennuslupa maston rakentamiseksi

MPY Telecom Oyj on jättänyt rakennuslupahakemuksen 20 metriä korkean ristikkomaston rakentamiseksi nykyisen maston tilalle Mikkelin kaupungin Vanha-Karilan alueelle, osoitteeseen Karilantie 2d, 50600 Mikkeli. Kiinteistötunnus on 491-417-22-0.

Asiakirjat ovat nähtävissä Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnan asiointipisteessä, etukäteen sovittuna aikana. Osoite on Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli. Rakennusvalvonnan asiointipiste on avoinna ma klo 12-15 ja ti-pe klo 9-15. Asiointipisteen puhelinnumero on 040 129 4968.

Rakennuspaikan lähinaapureille ja muille, joiden suoranaista etua tai oikeutta rakentaminen voi koskea, varataan tilaisuus tulla kuulluksi hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset lupahakemuksen johdosta tulee toimittaa kirjallisena 12.8.2020 mennessä Mikkelin kaupungin rakennusvalvontaan osoitteeseen Maaherrankatu 9-11 tai postitse PL 33, 50101 Mikkeli.

Tarkempia tietoja rakennuslupahakemuksesta antaa rakennustarkastaja Raimo Montonen, puhelinnumero 040 129 5012.

Mikkelissä 22.7.2020

Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta