Maa-aineslain mukainen lupahakemus hiekan ja soran ottamiseen, Ihastjärvi

Kuulutus pdf -tiedostona