Maa-aineslupahakemus Kaijankankaan maa-ainesalueelle / Savon Kuljetus Oy

KUULUTUS

Savon Kuljetus Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista maa-aineslupaa Kaijankankaan maa-ainesalueelle Mikkeliin tiloille Kaijankangas (491-405-2-11) ja Itäkangas II (491-405-2-7).

Kyseessä on avaamaton maa-ainesalue. Lupaa haetaan kymmenen vuoden ajalle.

Ottamisalueen pinta-ala on 2,7 ha. Alueelta suunnitellaan otettavaksi soraa ja hiekkaa 31 000 m3ktr. Lisäksi haetaan lupaa vastaanottaa puhtaita ylijäämämaita.

Asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi ja siitä erikseen sopien puh. 044 794 4718 Mikkelin seudun ympäristöpalvelut -yksikössä Mikkelin kaupungin virastotalon 4. kerroksessa, os. Maaherrankatu 9 – 11, Mikkeli 26.6. – 3.8.2020 välisenä aikana.

Hakemuksesta saavat ne, joiden oikeutta tai etua lupa-asia saattaa koskea (asianosaiset), tehdä muistutuksen viimeistään 3.8.2020 sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi tai osoitteella Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta, PL 33, 50101 Mikkeli. Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää mielipiteitään asiasta.

Lisätietoja hakemuksesta saa ympäristötarkastajalta, puh. 044 794 4718.

Mikkelissä 25.6.2020

MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA