Maa-aineslupahakemus, Nirkon maa-ainesalue Mikkelin Suomenniemi

KUULUTUS

Esa Nirkko hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista maa-aineslupaa toiminnassa olevalle Nirkon maa-ainesalueelle Mikkelin Suomenniemelle, kiinteistölle 491-504-5-54.

Ottoalue sijaitsee suurelta osin jo ottamistoiminnassa olleella ja aikaisemman luvan mukaisella alueella. Haettavan ottoalueen pinta-ala on 1,3 ha. Aikaisemmalla ottoalueella on vielä varastokasoja. Alueelta on suunniteltu otettavan maa-aineksia noin 30 000 m3ktr. Otettava materiaali on hiekkaa ja soraa.

Asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelut -yksikössä Mikkelin kaupungin virastotalon 4. kerroksessa, os. Maaherrankatu 9 – 11, Mikkeli 27.11. – 28.12.2018 välisenä aikana.

Hakemuksesta saavat ne, joiden oikeutta tai etua lupa-asia saattaa koskea (asianosaiset), tehdä muistutuksen viimeistään 28.12.2018 sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi tai osoitteella Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta, PL 33, 50101 Mikkeli. Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää mielipiteitään asiasta.

Lisätietoja hakemuksesta saa ympäristötarkastajalta, puh. 044 7944 702.

 

Mikkelissä 23.11.2018
MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA