Maa- ja kiviainesten otto ja murskaus, Hölön maa-ainesalue Mäntyharju

Julkipanokuulutus maa-aineslupa ja ympäristölupa 11 2019 Hölön maa-ainesalue Mäntyharju