Meluilmoitus, Löydön Kartanon SM Ralli-Sprint -kilpailu 9.3.2019

Mikkelin Urheiluautoilijat ry on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua aiheuttavasta toiminnasta.

Kyseessä on Löydön Kartanon SM Ralli-Sprint -kilpailu Löydössä Mikkelissä 9.3.2019 klo 10 – 18. 

Asiakirjat ovat nähtävillä erikseen sopien puh. 044 794 4702 Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimistossa os. Maaherrankatu 9 – 11 (Mikkelin kaupungin virastotalo 4. krs) Mikkeli 11.2. – 25.2.2019 välisenä aikana.

Ilmoituksesta saavat ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaiset), tehdä kirjallisen muistutuksen os. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, PL 33, 50101 Mikkeli 25.2.2019 mennessä. Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää mielipiteitään asiasta.

Lisätietoja voi kysyä Tomi Jääskeläiseltä, puh. 044 3507000 ja ympäristötarkastajalta puh. 044 794 4702.

Mikkelissä 7.2.2019

MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT