Mikkelin Autokuljetus Oy:n lupahakemus

KUULUTUS

Mikkelin Autokuljetus Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten, soran ja hiekan ottamiseen.

Maa-ainespaikka sijaitsee Mikkelin kaupungin Harjunmaan kylässä tilalla TIILIKKA (491-446-12-29). Paikan osoite on Jyväskyläntie 208, Mikkeli.

Mikkelin Autokuljetus Oy hakee alueelle jatkolupaa maa-ainesten ottamiseen.

Jatkolupaa haetaan 66 000 m3 ktr soran ja hiekan oton kokonaisottomäärälle. Ottoalueen kokonaispinta-ala on 2,34 ha. Lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi. Vuosittainen ottomäärä vaihtelee käyttötarpeen mukaan.

Ottoalue sijaitsee Palokankaan 2. luokan pohjavesialueella.

Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 700 metrin etäisyydellä Vt 13:n (Jyväskyläntien) varressa ja loma-asunto Palokankaalla noin 300 metrin etäisyydellä ottoalueesta.   

Asiakirjat ovat nähtävillä osoitteessa www.julkipano.fi (Hakemus; Jyväskyläntie 208, Maa-ainesten ottamien, Maa-aineslupa, MAL 4 §, hakija Mikkelin Autokuljetus Oy) ja erikseen sopien Mikkelin seudun ympäristöpalvelut -yksikössä (puh. 044 794 4718) kaupungin virastotalolla osoitteessa Maaherrankatu 9-11, (4. kerros) Mikkeli 26.10.2017- 27.11.2017 välisenä aikana.

Hakemuksesta saavat ne, joiden oikeutta tai etua lupa-asia saattaa koskea (asianosaiset), tehdä muistutuksen viimeistään 27.11.2017 sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi tai osoitteella Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta, PL 33, 50101 Mikkeli. Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää mielipiteitään asiasta.

Lisätietoja hakemuksesta saa hakijan edustajalta, Timo Lahdelta puh. 0400 653 197 ja ympäristötarkastajalta, puh. 044 7944 718.

Mikkelissä 25.10.2017

MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Kuulutus PDF-tiedostona