Mikkelin seudun ympäristölautakunnan päätös

Maa-ainesten otto Mikkelin kaupungin Vatilan kylässä sijaitsevalta Kaartesuon tilalta.

Kuulutus pdf-tiedostona