Muutos maa-aineslupaan, Kangasniemi

KUULUTUS

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 6.9.2018 §:ssä 78 Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen päätöksen, joka koskee Jukka Klemolan hakemaa muutosta voimassa olevaan maa-aineslupaansa (Kangasniemen tekninen lautakunta 30.10.2013, § 78) uudelleen rajatulla ottamissuunnitelmalla. Ottamisalue pienenee alkuperäisestä 4,7 hehtaarista 2,4 hehtaariin.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 14.9.2018. Päätös on nähtävillä Mikkelin kirjaamossa (Maaherrankatu 9 – 11) 15.9. – 15.10.2018 klo 8.00 – 16.00. Lisäksi päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.mikkeli.fi).

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 15.10.2018

 

Mikkelissä 13.9.2018

Mikkelin seudun ympäristölautakunta