Ojaniityn kaava nähtävillä ja Visulahden pohjoisosan kaava lainvoimaiseksi

KAAVA NÄHTÄVILLÄ
Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelussa (Maaherrankatu 9-11, 3. kerros) ja virastotalon asiointipisteessä (Maaherrankatu 9-11, katutaso) pidetään julkisesti nähtävillä 29.11. – 14.12.2018 seuraava ehdotus. Se on luettavissa myös Mikkelin kaupungin nettisivuilla www.mikkeli.fi -> Päätöksenteko -> Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset -> Kaupunkiympäristölautakunta 20.11.2018, § 130.
Mikkelin kaupungin 28. kaupunginosaa Visulahti kortteleita 39, 40 ja 43 sekä suojaviher-, lähivirkistys-, pysäköinti- ja katualueita koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos / Ojaniitty.
Mahdolliset muistutukset em. ehdotuksesta pyydetään toimittamaan osoitteella Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta, PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli tai sähköpostitse kirjaamo@mikkeli.fi viimeistään 14.12.2018 klo 16 mennessä.

KAAVA LAINVOIMAISEKSI
Seuraava Mikkelin kaupunginvaltuuston 8.10.2018 § 108 päätös on saanut lainvoiman:
Mikkelin kaupungin 28. kaupunginosaa (Visulahti), 24. kaupunginosaa (Oravinmäki) ja 17. kaupunginosaa (Tupala) sekä (418) Rämälän kylää koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos / Visulahden pohjoisosa.

Mikkelissä 29.11.2018
MIKKELIN KAUPUNGINHALLITUS