Päätös koskien kallion louhintaa ja kiven murskausta Mikkelin Anttolassa

KUULUTUS

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 6.5.2020 §:ssä 32 Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen päätöksen koskien maa- ja
kiviainesten ottoa sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen päätöksen koskien kallion louhintaa ja kiven murskausta Mikkelin Anttolassa tilalla Mäkiaho 3:29.

Kuulutuksen julkaisupäivä on 19.5.2020.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 25.5.2020.

Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin kirjaamossa (Raatihuoneenkatu 8-10) 19.5. – 24.6.2020 klo 8.00 – 15.00. Lisäksi päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.julkipano.fi ja www.mikkeli.fi.

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen.
Valitusaika päättyy 24.6.2019.

Mikkelissä 18.5.2020
Mikkelin seudun ympäristölautakunta