Pelastuslaitoksen 1.2.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirjan nähtävillä olo

Pelastuslautakunnan tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntiin toimitetun kopion lähettämispäivästä lukien seuraavan kalenteriviikon keskiviikkona virka-aikana.

Jos nähtävänä olopäivä sattuu pyhäpäiväksi tai muuksi sellaiseksi päiväksi, jolloin kuntien virastot yleisesti ovat suljettuina, pöytäkirjat ovat nähtävänä sitä seuraavana arkipäivänä.

 

Nyt lähetetty pelastuslautakunnan 1.2.2018 kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään kunnissa yleisesti nähtävillä keskiviikkona 21.2.2018.

 

Pöytäkirja liitteineen on luettavissa Mikkelin kaupungin www- sivuilla osoitteessa: http://mikkeli.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/EtelaumlSavon_pelastuslautakunta/Kokous_122018