Poikkeamislupa maston rakentamiseksi

Mikkelin Puhelin Oyj on jättänyt seuraavan poikkeamislupahakemuksen maston rakentamiseksi:

Lentokentänkatu 1 (491-407-3-7), 32 m korkea vapaasti seisova masto ja 8 neliön laitetila. Asiakirjat ovat nähtävissä 7.12.2017 saakka Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelussa, josta saa myös tietoa hankkeesta puh. 015 1941, osoite Maaherrankatu 9-11, 3. kerros.  Hakemusasiakirjat on esitetty myös Mikkelin kaupungin kotisivulla: https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/kaavoitus/poikkeaminen-ja-suunnittelutarveratkaisu/vireilla-olevat-poikkeamislupahakemukset.
Rakennuspaikan rajanaapureille ja muille, joiden suoranaista etua rakentaminen voi koskea, varataan tilaisuus tulla kuulluksi hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset lupahakemuksesta tulee toimittaa kirjallisina 7.12.2017 mennessä Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnitteluun, PL 33, 50101 Mikkeli.

Mikkelissä 9.11.2017

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue

Kaupunkisuunnittelu