Puolustusvoimien Kesäkiertue 2019 -tapahtuma 8.6.2019

KUULUTUS

Puolustusvoimat Karjalan Prikaati Etelä-Savon aluetoimisto on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua aiheuttavasta Puolustusvoimien Kesäkiertue 2019 -tapahtumasta 8.6.2019 Vanhan kasarmialueen tykkipuistossa Mikkelissä.

Tapahtuma sisältää toimintanäytöksen, kalustoesittelyn ja konsertin. Toimintanäytös on klo 17:30 – 18, kalustoesittely klo 16 – klo 21:30 ja konsertti järjestelyineen klo 8 – 22. Esiintymislavan ja –tekniikan purku tehdään lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.

Asiakirjat ovat nähtävillä 11.4. – 26.4.2019 välisenä aikana osoitteessa www.julkipano.fi ja erikseen sopien puh. 044 794 4702 Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimistossa, Mikkelin kaupungin virastotalolla (4. kerros) os. Maaherrankatu 9 – 11, Mikkeli.

Ilmoituksesta saavat ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea (asianosaiset), tehdä kirjallisen muistutuksen viimeistään 26.4.2019 sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi tai os. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, PL 33, 50101 Mikkeli. Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää mielipiteitään asiassa.

Lisätietoja tapahtumasta antaa ympäristötarkastaja, puh. 044 794 4702 ja tapahtuman järjestäjän edustajana Matti Mykrä, puh. 0299 436132.

Mikkelissä 10.4.2019
MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT