Rakentamisen poikkeamislupia

Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätökset seuraavissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupa-asioissa (rakentamisen poikkeamislupia):

Varastorakennuksen ja grillikodan rakentaminen tilalle Saarinen 491-525-8-2 / Saarinen Pekka ja Tarja

Lomarakennuksen ja saunarakennuksen rakentaminen tilalle Valomäki 491-467-62-4 / TMK Vantaa Oy

Mikkelissä 18.10.2017

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue

Kaupunkisuunnittelu

Tämä julkipano on ollut yleisesti nähtävänä kaupungin ilmoitustaululla 18.10.2017 -1.11.2017 mainitut päivät mukaan lukien.