Suomen Pankin asemakaavan muutos nähtävillä

Mikkelin kaupungin virastotalon asiointipisteessä (Maaherrankatu 9-11, katutaso) pidetään julkisesti nähtävillä 9.9 – 12.10.2020 seuraava asemakaavan muutosehdotus. Se on luettavissa myös Mikkelin kaupungin nettisivuilla www.mikkeli.fi -> Päätöksenteko -> Kaupunginhallitus -> Esityslistat ja pöytäkirjat, 31.8.2020 § 273.

Asemakaavan muutosehdotus koskien 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin osan 13 tontteja 1018, 2018 ja 3018 / Suomen Pankki

Mahdolliset muistutukset em. ehdotuksesta pyydetään toimittamaan osoitteella Mikkelin kaupunginhallitus, PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli tai sähköpostitse kirjaamo@mikkeli.fi viimeistään 12.10.2020 klo 16 mennessä.

Mikkelissä 9.9.2020

MIKKELIN KAUPUNGINHALLITUS