Suunnittelutarveratkaisu / Kaavoitusinsinöörin päätös

Mikkelin kaupunki antaa maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n nojalla päätöksen seuraavassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupa-asiassa (suunnittelutarveratkaisu):

—-

Omakotitalon ja talousrakennus/autotallin rakentaminen kiinteistölle Simola 491-420-3-24

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen 11.7.2019, jolloin sen on katsottu tulleen asianosaisten tietoon.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 25.7.2019 klo 15 mennessä

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue