Urpolan koulun kaava nähtävillä ja Ojaniityn kaava lainvoimaiseksi

KAAVA NÄHTÄVILLÄ

Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelussa (Maaherrankatu 9-11, 3. kerros) ja virastotalon asiointipisteessä (Maaherrankatu 9-11, katutaso) pidetään julkisesti nähtävillä 14.3. – 15.4.2019 seuraava ehdotus. Se on luettavissa myös Mikkelin kaupungin nettisivuilla www.mikkeli.fi -> Päätöksenteko -> Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset -> Kaupunginhallitus 4.3.2019, § 96.

Mikkelin kaupungin 16. kaupunginosa (Urpola) korttelia 16 sekä urheilu-, puisto- ja katu- sekä pysäköimisalueita koskevan asemakaavan muutos / Urpolan koulu.

Mahdolliset muistutukset em. ehdotuksesta pyydetään toimittamaan osoitteella Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta, PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli tai sähköpostitse kirjaamo@mikkeli.fi viimeistään 15.4.2019 klo 16 mennessä.

Mikkelissä 14.3.2019

Mikkelin kaupunginhallitus

—-

KAAVA LAINVOIMAISEKSI

Seuraava Mikkelin kaupunkiympäristölautakunnan päätös 22.1.2019 § 7 päätös on saanut lainvoiman:

Mikkelin kaupungin 28. kaupunginosaa Visulahti kortteleita 39, 40 ja 43 sekä suojaviher-, lähivirkistys-, pysäköinti- ja katualueita koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos / Ojaniitty.

Mikkelissä 14.3.2019

Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta