Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamo, Itä-Suomen aluehallintovirasto