Kalevankankaan koulu

Artikkelikuva

Kalevankankaan koulun vireät perinteet ovat jatkuneet Raviradantiellä elokuun alusta 2011 alkaen. Koulumme sijaitsee monipuolisten toimintamahdollisuuksien ja turvallisten kulkureittien äärellä. Koulun välittömässä läheisyydessä olevia tärkeitä oppimisympäristöjä ovat Kalevankankaan liikuntapaikat ja Natura 2000-kohteeksi nimetty Hanhilammen luonnonsuojelualue.

Kalevankankaan koulussa tärkeitä painopistealueita ovat hyvinvointi, osallisuus ja aktiivinen oppiminen. Uusi teknologia ja hyvät opetusvälineet tarjoavat monipuoliset puitteet ajanmukaiseen opiskeluun. Koulussa on tarjolla myös erityisesti lapsia ja nuoria varten suunnitellut viihtyisät ja turvalliset piha-alueet.

Koulussamme opiskelee tällä hetkellä noin 310 alakoululaista ja 250 yläkoululaista. Lisäksi koulussamme toimivat kaikkia Mikkelin kaupungin oppilaita palvelevat yläluokan urheiluluokat sekä yhteensä kuusi Taituri-erityisluokkaa, sekä joustavan perusopetuksen jopoluokka. Kalevankankaan koulu on yhteinen kasvun ja oppimisen paikka yli 600 oppilaalle ja noin 100 aikuiselle.

Esteettömyystiedot

Reitti pääsisäänkäynnille

Liikkumisesteisten 2 autopaikkaa sijaitsee ulkona yli 10 m sisäänkäynnistä. Pysäköintiruudun leveys on alle 3,6 m.

Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.

Kulkureitti sisäänkäynnille on opastettu, tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Pääsisäänkäynti

Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu.

Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.

Sisätilat

Toimipisteessä on 2 kerrosta.

Tilassa on hissi, jonka ovi avautuu käsin helposti. Hissin kerrosnumerot ovat sormin tunnusteltavissa. Uloskäyntikerroksen painike erottuu muista.

Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.

Toimipisteessä on esteetön wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.

Toinen esteetön wc on kerroksessa 2.