Sairilan koulu

Sairilan koulu sijaitsee Visulahden matkailukeskuksen naapurissa noin kuusi kilometriä Mikkelin keskustasta. Oppilasalueeseen kuuluu sekä perinteistä maaseutumaisemaa että uutta taajama-aluetta. Koulussa annetaan perusopetuksen lisäksi esiopetusta, joka kuuluu hallinnollisesti Peitsarin päiväkotiin.

Koulun tilat ovat turvalliset, viihtyisät ja toimivat. Koulussa on tavallisten opetustilojen lisäksi kirjasto ja tvt-luokka. Koulun kirjasto, pienryhmätilat, aulat ja varastojen yhteydessä olevat klinikkatilat mahdollistavat tehokkaat ja monipuoliset, nykyistä oppimiskäsitystä tukevat työtavat. Koulun rakennettuun ympäristöön kuuluu piha leikkialueineen. Koulun alapihalla on kenttä ja talvisin jääalue. Koulun välittömässä läheisyydessä on valaistu 1600 metriä pitkä hiihto- ja kuntorata.

Koulun oppimisilmapiiri on turvallinen, myönteinen, kiireetön, kannustava ja avoin. Koulun toimintakulttuurissa tärkeintä on lapsen hyvinvointi, jota tuetaan yhteistyössä huoltajien ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa siten, että lapsi tuntee, että hänestä välitetään oikeasti ja aidosti. Toimintakulttuuriin kuuluu myös suunnitelmallinen kummioppilastoiminta. Pienemmille oppilaille kummi luo turvaa ja auttaa arkipäivän tilanteissa. Isommille oppilaille kummitoiminta opettaa vastuuta.

Koulun on liikuntasali (242 neliömetriä) on vuokrattavissa myös iltaisin. Iltakäytön vuorot jakaa liikuntatoimi. Muusta varauksesta vastaa rehtori.