Urpolan koulu

Urpolan koulu on perusopetuksen alakoulu, johon kuuluu hallinnollisesti myös Moision sairaala-alueella toimiva sairaalaopetus alakouluikäisille. Lisäksi koulussa toimii maahanmuuttajien valmistavaa opetusta.

Urpolan koulu sijaitsee keskustan tuntumassa lenkkipolkujen ja tekonurmikentän läheisyydessä sekä uutena liikuntapaikkana koulun läheisyydessä on skeittiramppi. Koulussa on juhlasali, joka on kooltaan 272 neliömetriä ja harjoitussali, jonka koko on 144 neliömetriä. Koulun tilat ovat vuokrattavissa, varaus tapahtuu keskitetysti kaupungin Asiointipisteen tai Timmi-järjestelmän kautta.

Koulun tavoite on kasvattaa terveen itsetunnon omaava, yhteistyökykyinen, ympäristöä ja lähimmäistä kunnioittava ihminen. Oppilasta ohjataan terveelliseen ja kestävään elämäntapaan yhteistyössä kotien kanssa. Laadukkaan perusopetuksen lisäksi opetuksessa hyödynnetään ympäröivää luontoa. Koulun toiminta perustuu sosio-konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, jonka tavoitteena on oppilaan aktiivinen oppijuus, oppimisen vuorovaikutteisuus, myönteiset kokemukset ja oppimaan oppiminen. Koulu toimii hedelmällisesti ja aktiivisesti erilaisissa verkostoissa.

Urpola-sana kiteytyy seuraavasti: U (uljas), R (rohkea), P (perinteinen), O (osallistuva), L (luova), A (ahkera).