Urpolan koulu

Urpolan koulu on perusopetuksen alakoulu, johon kuuluu hallinnollisesti myös Moision sairaala-alueella toimiva sairaalaopetus alakouluikäisille. Lisäksi koulussa toimii maahanmuuttajien valmistavaa opetusta.

Urpolan koulu sijaitsee Mikkelin ammattikorkeakoulun kampusalueella N-rakennuksessa sekä sen pihapiiriin sijoittuvissa siirtokelpoisissa luokkatiloissa.

Koulun tavoite on kasvattaa terveen itsetunnon omaava, yhteistyökykyinen, ympäristöä ja lähimmäistä kunnioittava ihminen. Oppilasta ohjataan terveelliseen ja kestävään elämäntapaan yhteistyössä kotien kanssa. Laadukkaan perusopetuksen lisäksi opetuksessa hyödynnetään ympäröivää luontoa. Koulun toiminta perustuu sosio-konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, jonka tavoitteena on oppilaan aktiivinen oppijuus, oppimisen vuorovaikutteisuus, myönteiset kokemukset ja oppimaan oppiminen.

Urpola-sana kiteytyy seuraavasti: U (uljas), R (rohkea), P (perinteinen), O (osallistuva), L (luova), A (ahkera).