Päiväkoti Lähemäen Lastentalo

Päiväkoti sijaitsee Lähemäen kaupunginosassa. Lähemäen Lastentalo on perustettu vuonna 1950 ja se on vanhin kunnallinen päiväkoti Mikkelissä. Toimintaa on laajennettu Lähemäki-taloon, jossa toimii myös Avoin päiväkoti Jussin tupa ja sen iltapäiväryhmä. Päiväkodissa järjestetään myös esiopetusta.

Toiminta perustuu lapsilähtöisyyteen, lasten kuulemiseen ja heidän ajatustensa todeksi tekemiseen. Huomioimme lasten yksilölliset taipumukset, taidot ja kiinnostuksen kohteet. Opettelemme yhdessä elämisen taitoja kannustamalla lapsia omalla myönteisellä asenteellamme ja huumorin avulla. Kohtaamme lapsen kiireettä, avoimesti ja arvostavasti. Yhteisöllisyydellä, leikillä ja pienryhmätoiminnalla on keskeinen osuus päivittäisessä toiminnassa.

Päiväkodissa on 168 varhaiskasvatuspaikkaa.