Peitsarin päiväkoti

Peitsarin päiväkoti tarjoaa laadukasta varhaiskasvatusta sekä esiopetusta 1-6-vuotiaille lapsille. Päiväkotimme yhteyteen kuuluu myös Sairilan esikoulu. Päiväkodissa otamme huomioon lasten yksilölliset tarpeet kasvattamalla heitä myös yhteisöllisyyteen sekä yhteisvastuuseen. Toimintamme lähtökohtana ovat lasten mielenkiinnon kohteet. Mahdollistamme myös mielekkäät oppimisympäristöt sekä lasten leikin ja oppimisen. Lapset otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin ikätasonsa mukaisesti. Teemme tiivistä yhteistyötä huoltajien sekä lähikoulujen kanssa. Päiväkodissa on yhteensä 126 paikkaa.