Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan palvelupiste antaa yleistä neuvontaa sekä apua lupahakemuksiin.

* Palvelunumerosta soitetaan takaisin, mikäli puheluun ei heti vastata.

* Ajanvaraukset katselmuksille ja ennakkoneuvontaan tilataan suoraan alueen vastaavalta rakennustarkastajalta/luvan käsitelleeltä rakennustarkastajalta Lupapiste-palvelun kautta tai sähköpostilla.

Rakennustarkastajien vastuualueet on jaettu Eteläiseen ja Pohjoiseen Mikkeliin.

Eteläiseen Mikkeliin kuuluu Mikkelin haja-asutusalueet 5-tiestä ja kantatie 62:sta etelään ja Pohjoiseen Mikkeliin kuuluu Mikkelin haja-asutusalueet on 5-tiestä ja kantatie 62:sta pohjoiseen. Kartta aluejaosta löytyy Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnan verkkosivuilta.

Esteettömyystiedot

Reitti pääsisäänkäynnille

Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.

Kulkureitti sisäänkäynnille on opastettu, tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Pääsisäänkäynti

Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.

Sisäänkäynnin ovet ovat vaikeasti havaittavat ja lasiovissa on kontrastimerkinnät. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi aukeaa painikkeen avulla automaattisesti.

Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.

Sisätilat

Asiointipiste sijaitsee kerroksessa 2.

Tilassa on vaikeasti havaittava hissi, jonka ovi aukeaa automaattisesti. Hissin kerrosnumerot ovat sormin tunnusteltavissa. Uloskäyntikerroksen painike erottuu muista.

Asiointipisteen ovet eivät erotu selkeästi seinästä. Lasiovissa on kontrastimerkinnät.

Asiointipisteen odotustilassa on vuoronumerojärjestelmä ja istuimet.

Asiointipisteessä on esteetön wc kerroksessa 1.