Mikkelin maaseututoimisto, Hirvensalmi

Mikkelin maaseututoimella on palvelupiste Hirvensalmella, josta tavoittaa maaseututoimen toimistosihteerin.