Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta, Virastotalo

Rakennusvalvonnan palvelupiste antaa yleistä neuvontaa sekä apua lupahakemuksiin.

* Ajanvaraukset katselmuksille tilataan suoraan alueen vastaavalta rakennustarkastajalta/luvan käsitelleeltä rakennustarkastajalta.

* Ajanvaraukset rakennustarkastajille voi tilata suoraan alueen vastaavalta rakennustarkastajalta tai rakennusvalvonnan palvelunumerosta. Palvelunumerosta soitetaan takaisin mikäli puheluun ei heti vastata.

Rakennustarkastajien vastuualueet on jaettu Eteläiseen ja Pohjoiseen Mikkeliin.

Eteläiseen Mikkeliin kuuluu Mikkelin haja-asutusalueet 5-tiestä ja kantatie 62:sta etelään ja Pohjoiseen Mikkeliin kuuluu Mikkelin haja-asutusalueet on 5-tiestä ja kantatie 62:sta pohjoiseen. Kartta aluejaosta löytyy Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnan verkkosivuilta.

Eteläisen Mikkelin rakennustarkastajat päivystävät Ristiinan toimipisteellä torstaisin ja perjantaisin.