För inflyttare

S:t Michel är mycket reformvänligt och en av Finlands trevligaste städer. Den vackra naturen i Saimen och dess mångsidiga motionsmöjligheter fängslar inflyttarna.

Planerar du att flytta till regionen? Tjänsten Solmu utreder individuellt för inflyttare vilka möjligheter som finns i regionen enligt principen för nyckelfärdig leverans. Om du alltså söker jobb, bostad, utbildningsplats eller planerar att starta ett företag får du gärna kontakta oss. Tjänsten är avgiftsfri. Läs mer på eroakiireesta.fi (på finska).

Förankra dig i S:t Michelsregionen på Facebook. Där delar vi information om arbetsplatser och möjligheter i regionen! Följ oss också på Twitter!

Kontakta oss på solmu(at)mikkeli.fi.